نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال ۳، شماره ۱، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۵ آسیب شناسی اثرات توسعة مشاغل خانگی در مناطق روستایی (مطالعة موردی: روستاهای بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه) چکیده   Persian.Pdf   English.pdf
محمود رضا میرلطفی , سید امیر محمد علوی زاده , یوسف بدخش
سال ۳، شماره ۳، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۷ اارزیابی اثر مهارت‌های مدیریتی بر بهره‌وری مرغداری‌های تخم‌گذار استان اصفهان چکیده   persian.pdf   English.pdf
امیرمظفر امینی , علی یوسفی , سودابه سرایی , مریم نظری پور
سال ۲، شماره ۱، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۳ اارزیابی اثرات بازار هفتگی ملکان بر پایداری اقتصادی نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی، شهرستان میاندوآب) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
حسین فراهانی , محمد ولایی , زکیه رسولی نیا
سال ۶، شماره ۱، (۱۳۹۶)، شماره پیاپی ۱۷ اثرات اجرای طرح هادی بر توسعة کالبدی سکونتگاه‏های روستایی (مطالعة موردی: بخش ثمرین در شهرستان اردبیل) چکیده   Full Paper.Pdf
حمید جلالیان , سعید خدایی , عیوض امینی قواقلو
سال ۵، شماره ۱، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۳ اثرات مکانی- فضایی مهاجرت بازگشتی در شهرستان میاندوآب چکیده   Full Paper.Pdf
حسن افراخته , رضا منافی آذر , محمد ولایی
سال ۴، شماره ۴، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۲ ادراک ساکنان محلّی از نقش گردشگری در تغییرات اجتماعی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان) چکیده   Full Paper.Pdf
سید مجتبی محمودزاده , شیما بذرافشان
سال ۳، شماره ۲، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۶ ارائة مدلی برای تبیین ارتباط بین پایداری نظام کشاورزی با کیفیت زندگی در مناطق روستایی (مطالعة موردی: دهستان میاندة شهرستان فسا) چکیده   persian.pdf   English.pdf
محمدرضا بسحاق , احمد تقدیسی , حمزه رحیمی
سال ۴، شماره ۳، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۱ ارائه مدلی برای تبیین فقر در مناطق روستایی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
محمدرضا بسحاق , احمد تقدیسی , مسعود تقوایی
سال ۵، شماره ۱، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۳ ارایۀ مدلی برای ارزیابی کیفیت محیط طبیعی نواحی روستایی به کمک سیستم های دانش بنیان چکیده   Full Paper.Pdf
حسنعلی فرجی سبکبار
سال ۴، شماره ۳، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۱ ارزیابى توان اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده، به منظور کمک به توسعۀ پایدار روستایى (مطالعه موردى: منطقه حفاظت شده ارسباران- دهستان میشه پاره) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
محمود جواد امیری , محمود ذوقی , مهدیس سادات , سپیده کریمی
سال ۴، شماره ۱، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۹ ارزیابی آسیب پذیری روستاها از خطر زلزله مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مرند چکیده   Persian.pdf   English.pdf
محمد ظاهری , محسن آقایاری هیر , کلثوم ذاکری میاب
سال ۴، شماره ۴، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۲ ارزیابی آسیب پذیری سکونت گاه های حاشیه ای و غیر رسمی در برابر زلزله (مطالعه موردی: حاشیۀ شهر مشهد) چکیده   Full Paper.Pdf
ژیلا کلالی مقدم
سال ۵، شماره ۴، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۶ ارزیابی آسیب‌پذیری مساکن روستایی در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران در استان فارس چکیده   Full Paper.Pdf
الهام صادقی جدیدی , علی گلی , نادر هاتف
سال ۳، شماره ۲، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۶ ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی بر سکونتگاﻩهای روستایی (مطالعة موردی: شهرستان نیشابور) چکیده   persian.pdf   English.pdf
علی شماعی , فرشته احمدآبادی , حسن احمدآبادی
سال ۲، شماره ۲، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۴ ارزیابی اثرات استقرار واحدهای صنعتی بر اقتصاد روستایی (مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد، استان فارس) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
جواد بذرافشان , سمیه رضایی , محمدرضا منصوری دانشور
سال ۵، شماره ۱، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۳ ارزیابی اثرات راهبرد اسکان مجدد پس از بلایای طبیعی در توسعۀ پایدار روستایی با استفاده از رهیافت تئوری زمینه ای (مطالعۀ موردی: روستاهای سیل زدۀ شرق گلستان) چکیده   Full Paper.Pdf
امین محمدی استادکلایه , سید حسن مطیعی لنگرودی , محمد رضا رضوانی , مجتبی قدیری معصوم
سال ۵، شماره ۴، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۶ ارزیابی اثرات سرمایۀ اجتماعی در تنوّع معیشتی خانوارهای روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان زرین‌‌دشت- شهرستان دره‌شهر) چکیده   Full Paper.Pdf
بهروز محمدی یگانه , مهدی چراغی , افسانه یاری پور
سال ۵، شماره ۲، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۴ ارزیابی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعۀ کارآفرینی روستاهای پیرامونی (مطالعۀ موردی: منطقۀ قره پشتلو- شهرستان زنجان) چکیده   Full Paper.Pdf
علی عبدالهی , محمد جواد عباسی
سال ۳، شماره ۴، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۸ ارزیابی الگوی روابط ارگانیک و غیرارگانیک روستایی- شهری در روستاهای پیراشهری (مطالعة موردی: روستاهای پیرامون شهر بابل) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
لیلا مهدی پور روشن , مهدی پورطاهری , عبدالرضا رکن الدین افتخاری , الهه انزایی
سال ۲، شماره ۱، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۳ ارزیابی انتشار فضایی و عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی بین‌المللی زعفران در افغانستان چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
محمود رضا میرلطفی , سید امیر محمد علوی زاده , نیما صفرپور
سال ۲، شماره ۲، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۴ ارزیابی تأثیر برنامه های ترویجی بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی (مطالعة موردی: دهستان استرآباد شمالی شهرستان گرگان) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
حمید برقی , رقیه تازیکی , رمضان طوسی
سال ۱، شماره ۲، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۲ ارزیابی تعیین کننده‌های پایداری در نظام کشاورزی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان مینودشت) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
محمدرضا بسحاق , احمد تقدیسی , رمضان طوسی
سال ۵، شماره ۲، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۴ ارزیابی تغییرات کاربری اراضی زراعی با استفاده از سامانۀ اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: روستای دستجرده-شهرستان طارم) چکیده   Full Paper.Pdf
میرستار صدر موسوی , اکبر حسین زاده , سمیرا مرادی مفرد , محمدکاظم جمشیدی
سال ۳، شماره ۱، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۵ ارزیابی جابه جایی سکونتگاه های روستایی پس از زلزله(نمونة موردی: اسطلخ کوه بعد از زلزلة سال ۱۳۶۹ در گیلان- زنجان) چکیده   Persian.Pdf   English.pdf
سیما سلیمان زاده , مریم مهدویه , محسن سرتیپی پور
سال ۵، شماره ۴، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۶ ارزیابی سطوح پایداری مقاصد روستایی در راستای توسعۀ گردشگری روستایی با تعدیل‌گری تصویر مقصد (مطالعه موردی: دهستان دراک شهرستان شیراز) چکیده   Full Paper.Pdf
مجید نعمت الهی , محمد نجارزاده , حسین بلوچی
سال ۴، شماره ۲، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۰ ارزیابی عملکرد تعاونی‌های تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مریم هادیزاده بزاز , خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , محسن نوغانی دخت بهمنی
سال ۵، شماره ۳، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۵ ارزیابی عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائۀ خدمات به نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای شهرستان سردشت) چکیده   Full Paper.Pdf
عیسی بهاری , حمید برقی , حیدر رخشانی مقدم , ادریس یوسف زاده , نصرت مرادی
سال ۵، شماره ۲، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۴ ارزیابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستاییان با بهره‌ گیری از مدل کانو (مطالعۀ موردی: روستای سیاه اسطلخ- شهرستان رشت) چکیده   Full Paper.Pdf
عیسی پوررمضان , مریم علینقی‌پور , ابراهیم توفیق‌جو
سال ۳، شماره ۲، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۶ ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایتمندی روستاییان از مسکن روستایی (مطالعة موردی: منطقة اورامانات استان کرمانشاه) چکیده   persian.pdf   English.pdf
داوود جمینی , سید هدایت الله نوری زمان آبادی , علیرضا جمشیدی , محمد صادق ابراهیمی
سال ۲، شماره ۱، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۳ ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های هادی از دیدگاه روستاییان (نمونة موردی: دهستان های میلاس و سردشتِ شهرستان لردگان) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
سجاد درست , عباس امینی , اسکندر صیدائی , حمید برقی
سال ۳، شماره ۱، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۵ ارزیابی نقش گردشگری خانه‌های دوم در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی(مطالعة موردی: دهستان حصار ولیعصر در شهرستان آوج) چکیده   Persian.Pdf   English.pdf
جمشید عینالی
سال ۴، شماره ۱، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۹ ارزیابی و تحلیل کیفیت مسکن در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان کنویست شهرستان مشهد) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , حمیده محمودی
سال ۵، شماره ۳، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۵ ارزیابی و ترسیم نوع مشارکت زنان روستایی در مشاغل خانگی براساس نردبان شری آرنستین: کاربرد معادلات ساختاری چکیده   Full Paper.Pdf
نسیم ایزدی , وحید علی آبادی , حشمت اله سعدی
سال ۲، شماره ۱، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۳ ارزیابی و رتبه بندی میزان توسعه یافتگی مناطق روستایی، با استفاده از تکنیک های تصمیم-گیری چندشاخصه(مطالعة موردی: دهستان های شهرستان ساری) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
عزت الله اصغری زاده , محسن ذبیحی جامخانه
سال ۲، شماره ۱، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۳ ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی استان ایلام (مطالعة موردی: دهستان کارزان) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
یونس آزادی , احمد تقدیسی , علیرضا جمشیدی , داود جمینی
سال ۳، شماره ۴، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۸ ارزیابی کیفیت محیط زندگی درنواحی روستایی از دیدگاه ساکنان (مطالعة موردی: دهستان میاندة شهرستان فسا) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
حمید برقی , حمزه رحیمی , محمدرضا بسحاق , محمد نوری
سال ۵، شماره ۱، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۳ از پراکنده رویی تا رشد هوشمند: تحلیلی بر الگوی گسترش فضایی سکونت گاه های روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای آخوند محلّه و سلیمان آباد، ناحیۀ تنکابن) چکیده   Full Paper.Pdf
مصطفی بیات , زهره ستاری , حسن محمدیان مصمم , محمد رمضان جورنبیان
سال ۳، شماره ۱، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۵ اولویت بندی سطح کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی(مطالعة موردی: روستاهای با پتانسیل گردشگری روددره‌ای استان تهران) چکیده   Persian.Pdf   English.pdf
حمدالله سجاسی قیداری , عبدالرضا رکن الدین افتخاری , مهدی پورطاهری
سال ۴، شماره ۱، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۹ اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی با بهره‌گیری از روش دلفی (مطالعه موردی شهرستان همدان) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
حمید بلالی , حشمت‌ا... سعدی , سارا قزوینه
سال ۲، شماره ۲، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۴ بازخوانی تجربیات برنامه‎ریزی سکونتگاه‎های روستاییِ در معرض خطر، با نگاهی به طرح جابه جایی روستای صفی آباد مینودشت چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
حمید جلالیان , رضا سلیمانگلی , علی طورانی
سال ۳، شماره ۳، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۷ ببررسی اثرات حضور گردشگران مذهبی بر توسعة سکونتگاه‌های روستایی از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب ـ شهرستان خوشاب) چکیده   persian.pdf   English.pdf
زهرا عنابستانی , آزیتا رجبی
سال ۳، شماره ۳، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۷ ببررسی و تحلیل سطح توسعة زیرساختی- خدماتی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت چکیده   persian.pdf   English.pdf
جعفر توکلی , علی‌اصغر میرك زاده , مراد ابراهیمی
سال ۳، شماره ۳، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۷ بتحلیل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای کشت گلخانه‌ای در توسعة کارآفرینی و اشتغال‌زایی روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان پاکدشت) چکیده   persian.pdf   English.pdf
هدایت الله درویشی , معصومه پازکی , حجت الله صادقی , مریم بیرانوندزاده
سال ۲، شماره ۱، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۳ بربررسی علل مهاجرت های روستا ـ شهری در بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
حمید شایان , سید هادی کهنه پوشی
سال ۱، شماره ۱، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۱ بررسی اثرات اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی روستایی(مطالعة موردی: دهستان لیچارکی حسن‌رود بندرانزلی) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
سیدحسن مطیعی لنگرودی , محمدرضا رضوانی , زهرا كاتب ازگمی
سال ۵، شماره ۱، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۳ بررسی اثرات خشکسالی بر ساختار اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: دهستان گلاب شهرستان کاشان) چکیده   Full Paper.Pdf
حمید برقی , متین معمار امامیه
سال ۱، شماره ۲، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۲ بررسی اثرات شهرکهای صنعتی بر کیفیت زندگی ساکنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرمی) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
اصغر پاشازاده , وحید ریاحی
سال ۲، شماره ۱، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۳ بررسی ارتباط بین خشکسالی اقلیمی و مکان گزینی روستاها (مطالعة موردی: استان زنجان) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
محمد غلامی غلامی , یاسر حکیم دوست , موسی رستگار
سال ۳، شماره ۱، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۵ بررسی امکان پذیری تأمین سوخت روستاهای کشور ازطریق بیوگاز حاصل از فضولات دامی چکیده   Persian.Pdf   English.pdf
فرزانه قائمی , حسین صادقی
سال ۵، شماره ۲، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۴ بررسی تأثیر تفکر استراتژیک و سرمایۀ اجتماعی بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در بین جوانان روستایی (مطالعة موردی: شهرستان کنگاور) چکیده   Full Paper.Pdf
وحید علی آبادی , پوریا عطائی , رضا موحدی
سال ۱، شماره ۲، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۲ بررسی تأثیر رفاه و سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
مصطفی احمدوند , سعید هدایتی , خسرو عبداللهی
سال ۴، شماره ۲، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۰ بررسی تأثیر مکان‌یابی کاربری اراضی بر عمران روستایی در شهرستان بجنورد چکیده   Persian.pdf   English.pdf
علی اکبر عنابستانی , لیدا مقدسی
سال ۴، شماره ۴، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۲ بررسی تأثیر پروژه‌های یکپارچه‌سازی اراضی بر پایداری کشاورزی (مطالعۀ موردی: دشت هراز در استان مازندران) چکیده   Full Paper.Pdf
غلامحسین عبدالله زاده , مهدیه چنگیزی , محمد شریف شریف زاده
سال ۳، شماره ۱، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۵ بررسی تأثیر گردشگری در توسعة پایدار نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان دوهزار، شهرستان تنکابن) چکیده   Persian.Pdf   English.pdf
صادق صالحی , زهرا حیدری , هادی کریمی
سال ۶، شماره ۱، (۱۳۹۶)، شماره پیاپی ۱۷ بررسی تأثیرات زیست‌محیطی سدهای مخزنی بر نواحی روستایی پیرامونی (مطالعة موردی: سد کارون سه در شهرستان ایذه) چکیده   Full Paper.Pdf
حجت صادقی , سید اسکندر صیدایی , محمدرضا رضوانی
سال ۳، شماره ۲، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۶ بررسی تحلیلی عوامل بازدارندة توسعة کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی) چکیده   persian.pdf   English.pdf
رضا خسروبیگی , حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , خدیجه بوزرجمهری
سال ۳، شماره ۴، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۸ بررسی توانمندی زنان روستایی در بهبود امنیت غذایی خانوار در شهرستان دیواندره چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مسلم سواری , حسین شعبانعلی فمی , ژیلا دانشور عامری
سال ۳، شماره ۴، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۸ بررسی جایگاه درآمد‌های محلی در تأمین بودجه سالانة دهیاری‌ها و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
علی اکبر عنابستانی , علی قربانی
سال ۵، شماره ۲، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۴ بررسی رابطۀ شاخص های سرمایۀ ‌اجتماعی و پایداری توسعۀ نواحی مرزی (مطالعۀ موردی: دهستان حومۀ غربی شهرستان سوسنگرد) چکیده   Full Paper.Pdf
عبدالرضا رکن الدین افتخاری , سید رضا حسینی کهنوج , صادق مختاری چلچه , یعقوب اسفرم
سال ۴، شماره ۴، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۲ بررسی عناصر فضایی- کالبدی تأثیر گذار بر مسکن روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دیزباد بالا، فریزی و آیدلیک) چکیده   Full Paper.Pdf
اباصلت عسکری رابری , شهاب عباس زاده , علی اصغر آبرون
سال ۵، شماره ۱، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۳ بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تمایل کشاورزان به پذیرش کشت سیر ارگانیک در استان همدان چکیده   Full Paper.Pdf
علیرضا عبدپور , وکیل حیدری ساربان , نوذر ترابی
سال ۴، شماره ۱، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۹ بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی‌های زیست‌محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان جاغرق در شهرستان بینالود) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
علیرضا خواجه شاهکوهی , علی اکبر نجفی کانی , زینب وصال
سال ۴، شماره ۱، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۹ بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی (نمونه موردی: مناطق روستایی شهرستان رشت) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
ژیلا کلالی مقدم
سال ۶، شماره ۱، (۱۳۹۶)، شماره پیاپی ۱۷ بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت بهره‌برداران در طرح‌های مرتع و آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوشک آباد- خراسان رضوی) چکیده   Full Paper.Pdf
بهرام محمدی گلرنگ , فود سی لای , سید حمید رضا صادقی
سال ۴، شماره ۱، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۹ بررسی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت صنایع روستایی در اشتغال زایی (مطالعه موردی: استان اصفهان) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
سیامک شهابی , اصغر صالحی , محمود سیف الهی
سال ۵، شماره ۴، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۶ بررسی عوامل مؤثّر بر سبک زندگی در نواحی روستایی ایران (مطالعۀ موردی: نواحی روستایی شهرستان‌های خواف و رشتخوار) چکیده   Full Paper.Pdf
مهدی یوسف نیا , منصور حقیقتیان
سال ۵، شماره ۱، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۳ بررسی قضایی‌شدن مناقشات روستاییان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی: دهستان رشتخوار) چکیده   Full Paper.Pdf
سید امیر محمد علوی زاده , محمود رضا میرلطفی , میثم بندانی , علی ایزدی
سال ۳، شماره ۳، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۷ بررسی متغیرهای تمایل به دریافت وام،جهت مقاوم سازی مساکن روستایی دربرابر زلزله (مطالعة موردی: بخش آباده‌طشک واقع در شهرستان نی‌ریز) چکیده   persian.pdf   English.pdf
علی حاجی نژاد , علی عسگری , جعفر قادری , معصومه زارعی
سال ۵، شماره ۱، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۳ بررسی میزان اثرگذاری فعالیت‌های غیرکشاورزی در توسعة ابعاد اقتصادی و اجتماعی سکونت‌گاه‌های روستایی (مطالعة موردی: معادن فیروزه خراسان رضوی) چکیده   Full Paper.Pdf
علی حاجی نژاد , زهرا مظفری
سال ۵، شماره ۳، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۵ بررسی نقش تسهیلات بانکی مسکن در توسعه روستایی (مطالعة: موردی: نواحی روستایی شهرستان اشنویه) چکیده   Full Paper.Pdf
وحید ریاحی , طاهر پریزادی , ستار قاسمی
سال ۵، شماره ۴، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۶ بررسی نقش و کارکرد تعاونی های دهیاری در توسعة روستایی استان گلستان چکیده   Full Paper.Pdf
غلامحسین عبدالله زاده , بنفشه ترحمی , محمد شریف شریف زاده , محمد رضا محبوبی
سال ۲، شماره ۲، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۴ بررسی و ارزیابی سرمایة اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین روستاییان (مطالعة موردی: منطقة اورامانات استان کرمانشاه) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
وحید ریاحی , علیرضا جمشیدی , داود جمینی , رامین چراغی
سال ۱، شماره ۱، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۱ بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بیرجند) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
محمود فال سلیمان , حجت ا... صادقی , محمود مرادی , غلامرضا کاووسی
سال ۵، شماره ۴، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۶ بررسی و تحلیل تلۀ محرومیت در سکونت‌گاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان قصرقند) چکیده   PDF
اسلام رییسی , محتاج رییسی
سال ۵، شماره ۴، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۶ بررسی و تحلیل شاخص‌های توسعة هوشمند روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان بینالود) چکیده   Full Paper.Pdf
علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری
سال ۴، شماره ۲، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۰ بررسی وضعیت حمایت مالی کسب و کارهای گردشگری روستایی از یکدیگر با رویکرد تحلیل شبکه (مطالعه موردی: رستورانهای روستاهای محور هراز، بخش لاریجان، شهرستان آمل) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مهدی حسام , محمدرضا رضوانی
سال ۱، شماره ۱، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۱ بررسی پتانسیل ها و تعیین ظرفیت اکوتوریستی کویر مرنجاب منطقه کاشان چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf
محمود جمعه پور , علی نماینده
سال ۵، شماره ۳، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۵ برّرسی عوامل اقتصادی و اجتماعی تغییرات کاربری اراضی (مطالعۀ موردی: شهرستان محمود‌آباد) چکیده   Full Paper.Pdf
علیرضا دربان آستانه , محمدرضا رضوانی , صابر صدیقی
سال ۴، شماره ۱، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۹ بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دشت سهل آباد) چکیده   persian. pdf   English.pdf
حسن افراخته , محمد حجی پور , احمد رومیانی
سال ۵، شماره ۳، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۵ تأثیر تنوع اقتصادی بر پایداری نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: نواحی روستایی شهرستان شهرکرد) چکیده   Full Paper.Pdf
سلیمان صادقی چم چنگی , احمد تقدیسی , سید اسکندر صیدایی
سال ۵، شماره ۲، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۴ تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهای صنعتی روستاهای اطراف شهرستان همدان چکیده   Full Paper.Pdf
زهرا غروی , حشمت اله سعدی , حمید بلالی , رضا موحدی
سال ۴، شماره ۳، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۱ تبیین راهبرد گردشگری فرهنگ محور در دهستان کلین- فشافویه چکیده   Persian.pdf   English.pdf
فضیله دادور خانی , فرشاد سوری , فریده حسین زاده
سال ۴، شماره ۳، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۱ تبیین عوامل مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه‌های روستایی در ایران چکیده   Persian.pdf   English.pdf
معصومه سلیمانی , خدیجه بوزرجمهری , جعفر جوان , علی اکبر عنابستانی
سال ۵، شماره ۴، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۶ تبیین فرآیند آسیب پذیری روستاییان نسبت به خشکسالی (مطالعة موردی: روستای پشتنگ- شهرستان روانسر) چکیده   Full Paper.Pdf
عادل سلیمانی , حسن افراخته , فرهاد عزیزپور , اصغر طهماسبی
سال ۶، شماره ۱، (۱۳۹۶)، شماره پیاپی ۱۷ تبیین و ارزیابی نقش کارآفرینی در توسعۀ روستایی با تأکید بر صنایع دستی (مطالعة موردی: روستاهای بخش مرکزی در شهرستان انار) چکیده   Full Paper.Pdf
سیروس قنبری , محمد حسین دهقان , حسین میرکی اناری
سال ۳، شماره ۴، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۸ تتحلیل وضیعت بهداشت مسکن روستاهای جنگلی- کوهستانی و عوامل مؤثر بر آن در بخش بندپی شرقی شهرستان بابل چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مجتبی قدیری معصوم , ناصر علیقلی زاده فیروزجایی , مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی
سال ۳، شماره ۱، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۵ تحلیل آثار تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) چکیده   Persian.Pdf   English.pdf
علی اکبر عنابستانی
سال ۳، شماره ۴، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۸ تحلیل اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مریم علینقی پور , عیسی پوررمضان
سال ۳، شماره ۲، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۶ تحلیل اثرات مرحلة اول طرح هدفمندی یارانه ها بر خانوارهای روستایی (مطالعة موردی: شهرستان بینالود) چکیده   persian.pdf   English.pdf
مریم قاسمی , سمانه عبدالهی , حدیثه خاكشور امان‌آباد
سال ۵، شماره ۳، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۵ تحلیل الگوی فضایی سکونتگاههای روستایی در ارتباط با آسیب پذیری از زلزله (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستان مرند) چکیده   Full Paper.Pdf
کلثوم ذاکری میاب , محسن آقایاری هیر
سال ۴، شماره ۲، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۰ تحلیل اهداف ساخت خانه های دوم در نواحی روستایی و تعیین اثرات آن در مناسبات شهر- روستا (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان گرگان) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
جعفر میرکتولی , زینب وصال , آرام آقاجانی , مهدی خداداد
سال ۵، شماره ۱، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۳ تحلیل تأثیرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستاییان (مطالعۀ موردی: بخش اورامان شهرستان سروآباد) چکیده   Full Paper.Pdf
سیدهادی طیب نیا , سعدی محمدی , سوران منوچهری
سال ۳، شماره ۱، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۵ تحلیل توانمندی اقتصادی روستاییان و تعیین‌کننده‌های آن (مطالعه موردی: شالیکاران شهرستان رشت) چکیده   Persian.Pdf   English.pdf
مهدی خیاطی , موسی اعظمی
سال ۶، شماره ۱، (۱۳۹۶)، شماره پیاپی ۱۷ تحلیل جایگاه مدیریت روستایی مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب در توسعة پایدار روستایی (مطالعة موردی: مقایسة بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات شمیرانات) چکیده   Full Paper.Pdf
عبدالرضا رحمانی فضلی , رحمت الله منشی زاده , بیژن رحمانی , جهانبخش علیپوریان
سال ۵، شماره ۲، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۴ تحلیل ردپای بوم‌شناختی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: روستای وشنوه- شهرستان قم) چکیده   Full Paper.Pdf
فرهاد عزیز پور , هادی قراگوزلو , شهاب الدین عیسی لو
سال ۵، شماره ۴، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۶ تحلیل روند تحوّلات ساختار اجتماعی- فرهنگی روستاهای پیراشهری (مطالعه موردی: شهر سقز- استان کردستان) چکیده   Full Paper.Pdf
چیا صالحی بابامیری , نصرالله مولائی هشجین , اکبر معتمدی مهر , تیمور آمار
سال ۵، شماره ۳، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۵ تحلیل زمینه ها و علل به‌کارگیری کودکان در فعّالیت های کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان ماهیدشت شهرستان کرمانشاه) چکیده   Full Paper.Pdf
فرانک کرمیان , علی اصغر میرک زاده , کیومرث زرافشانی
سال ۴، شماره ۳، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۱ تحلیل شبکه عصبی در پیش بینی ویژگی های مؤثر بر رفتار حفاظتی بهره‌برداران روستایی حوزۀ تالاب شادگان چکیده   Persian.pdf   English.pdf
منصور غنیان , آزاده بخشی , رقیه یوسفی حاجیوند , آذز هاشمی نژاد
سال ۴، شماره ۱، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۹ تحلیل عاملی متغیرهای مؤثر بر رضایت شغلی مدیران دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در استان گیلان چکیده   Persian.pdf   English.pdf
سیداسکندر صیدایی , سیدجابر علویون
سال ۴، شماره ۱، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۹ تحلیل علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: قلعه خیابان مشهد) چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مریم شریفی , جعفر جوان , حمید شایان , محمدرحیم رهنما
1 - 100 (206) 1 2 3 > >>