نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی- پژوهشی

 • بررسی اثرات اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی روستایی(مطالعة موردی: دهستان لیچارکی حسن‌رود بندرانزلی)  Persian.Pdf    دانلود : 5089 English.Pdf    دانلود : 5655
  سیدحسن مطیعی لنگرودی ; محمدرضا رضوانی ; زهرا كاتب ازگمی 1-23
  بازدید: 3226
  عوامل مؤثر بر سطح سلامت روستاها (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان شفت)  Persian.Pdf    دانلود : 3858 English.Pdf    دانلود : 4508
  حسن افراخته ; ابوالحسن افکار 25-43
  بازدید: 923
  بررسی پتانسیل ها و تعیین ظرفیت اکوتوریستی کویر مرنجاب منطقه کاشان  Persian.Pdf    دانلود : 7995 English.Pdf    دانلود : 4507
  محمود جمعه پور ; علی نماینده 45-71
  بازدید: 2224
  بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بیرجند)  Persian.Pdf    دانلود : 4633 English.Pdf    دانلود : 5115
  محمود فال سلیمان ; حجت ا... صادقی ; محمود مرادی ; غلامرضا کاووسی 73-95
  بازدید: 2728
  پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه‌ی گردشگری خانه‌های دوم در نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان شیرین درة شهرستان قوچان)  Persian.Pdf    دانلود : 4419 English.Pdf    دانلود : 4871
  علی اکبر عنابستانی ; خدیجه بوزرجمهری ; ناهید صاحبکار 97-123
  بازدید: 2346
  سنجش اثرگذاری شاخص‌های ICT بر زندگی روستاییان با استفاده از روش AHP  Persian.Pdf    دانلود : 4039 English.Pdf    دانلود : 4666
  مرتضی نعمتی ; هادی علیزاده 125-144
  بازدید: 938