نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • علمی- پژوهشی

 • ارزیابی اثرات سرمایۀ اجتماعی در تنوّع معیشتی خانوارهای روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان زرین‌‌دشت- شهرستان دره‌شهر)  Full Paper.Pdf    دانلود : 407
  بهروز محمدی یگانه ; مهدی چراغی ; افسانه یاری پور 1-15
  بازدید: 783
  تحلیل نقش سرمایۀ اجتماعی در ریسک‌پذیری و کارآفرینی جوانان روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان تنکابن)  Full Paper.Pdf    دانلود : 221
  مجتبی قدیری معصوم ; محمد حجی پور ; هادی قراگوزلو ; محمد رمضان جورنبیان 17-31
  بازدید: 495
  مکان‌یابی عناصر خدماتی مورد نیاز جاذبه‌های گردشگری براساس توان‌های محیطی (مطالعه موردی: محدودۀ سد‌ حسنلوی شهرستان ‌نقده)  Full Paper.Pdf    دانلود : 187
  زهرا حسین قلی پور ; احمد شاهیوندی 33-46
  بازدید: 464
  بررسی عوامل مؤثّر بر سبک زندگی در نواحی روستایی ایران (مطالعۀ موردی: نواحی روستایی شهرستان‌های خواف و رشتخوار)  Full Paper.Pdf    دانلود : 237
  مهدی یوسف نیا ; منصور حقیقتیان 47-59
  بازدید: 597
  تحلیل روند تحوّلات ساختار اجتماعی- فرهنگی روستاهای پیراشهری (مطالعه موردی: شهر سقز- استان کردستان)  Full Paper.Pdf    دانلود : 181
  چیا صالحی بابامیری ; نصرالله مولائی هشجین ; اکبر معتمدی مهر ; تیمور آمار 61-76
  بازدید: 506
  تبیین فرآیند آسیب پذیری روستاییان نسبت به خشکسالی (مطالعة موردی: روستای پشتنگ- شهرستان روانسر)  Full Paper.Pdf    دانلود : 239
  عادل سلیمانی ; حسن افراخته ; فرهاد عزیزپور ; اصغر طهماسبی 77-90
  بازدید: 540
  فرآیند و الگوی مهاجرت معکوس روستایی و عوامل مؤثّر بر آن (مطالعه موردی: دهستان حاجیلو- شهرستان کبودرآهنگ)  Full Paper.Pdf    دانلود : 210
  مجتبی علی بابایی ; محمود جمعه پور 91-105
  بازدید: 474
  ارزیابی آسیب‌پذیری مساکن روستایی در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران در استان فارس  Full Paper.Pdf    دانلود : 228
  الهام صادقی جدیدی ; علی گلی ; نادر هاتف 107-118
  بازدید: 530
  میزان موفّقیت توسعۀ گردشگری جامعه‌محور روستایی از دید جامعۀ محلّی (مطالعه موردی: روستای آسیاب‌سر، شهرستان بهشهر)  Full Paper.Pdf    دانلود : 194
  حمید ضرغام بروجنی ; شیما بذرافشان 119-136
  بازدید: 399
  بررسی نقش و کارکرد تعاونی های دهیاری در توسعة روستایی استان گلستان  Full Paper.Pdf    دانلود : 222
  غلامحسین عبدالله زاده ; بنفشه ترحمی ; محمد شریف شریف زاده ; محمد رضا محبوبی 137-154
  بازدید: 541
  ارزیابی سطوح پایداری مقاصد روستایی در راستای توسعۀ گردشگری روستایی با تعدیل‌گری تصویر مقصد (مطالعه موردی: دهستان دراک شهرستان شیراز)  Full Paper.Pdf    دانلود : 230
  مجید نعمت الهی ; محمد نجارزاده ; حسین بلوچی 155-174
  بازدید: 569
  بررسی و تحلیل تلۀ محرومیت در سکونت‌گاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان قصرقند)  PDF    دانلود : 217
  اسلام رییسی ; محتاج رییسی 175-185
  بازدید: 527
  بررسی و تحلیل شاخص‌های توسعة هوشمند روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان بینالود)  Full Paper.Pdf    دانلود : 221
  علی اکبر عنابستانی ; مهدی جوانشیری 187-212
  بازدید: 588