نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • علمی- پژوهشی

 • ارزیابی عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائۀ خدمات به نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای شهرستان سردشت)  Full Paper.Pdf    دانلود : 260
  عیسی بهاری ; حمید برقی ; حیدر رخشانی مقدم ; ادریس یوسف زاده ; نصرت مرادی 1-24
  بازدید: 469
  تأثیر تنوع اقتصادی بر پایداری نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: نواحی روستایی شهرستان شهرکرد)  Full Paper.Pdf    دانلود : 288
  سلیمان صادقی چم چنگی ; احمد تقدیسی ; سید اسکندر صیدایی 25-37
  بازدید: 383
  ارزیابی و ترسیم نوع مشارکت زنان روستایی در مشاغل خانگی براساس نردبان شری آرنستین: کاربرد معادلات ساختاری  Full Paper.Pdf    دانلود : 184
  نسیم ایزدی ; وحید علی آبادی ; حشمت اله سعدی 39-60
  بازدید: 450
  تحلیل الگوی فضایی سکونتگاههای روستایی در ارتباط با آسیب پذیری از زلزله (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستان مرند)  Full Paper.Pdf    دانلود : 193
  کلثوم ذاکری میاب ; محسن آقایاری هیر 61-74
  بازدید: 379
  بررسی نقش تسهیلات بانکی مسکن در توسعه روستایی (مطالعة: موردی: نواحی روستایی شهرستان اشنویه)  Full Paper.Pdf    دانلود : 206
  وحید ریاحی ; طاهر پریزادی ; ستار قاسمی 75-90
  بازدید: 347
  تحلیلی بر تجاری‌شدن کشت توت ‌فرنگی و عوامل مؤثّر بر آن در شهرستان مریوان  Full Paper.Pdf    دانلود : 158
  عباس امینی ; شلیر فیضی 91-105
  بازدید: 145
  تحلیل وضعیت شبکۀ معابر سکونت‌گاه‌های روستایی بعد از اجرای طرح هادی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان زنجان)  Full Paper.Pdf    دانلود : 192
  جعفر مهدیون ; ام السلمه بابایی فینی ; مجید حضرتی ; ولی الله ربیعی فر 107-125
  بازدید: 192
  برّرسی عوامل اقتصادی و اجتماعی تغییرات کاربری اراضی (مطالعۀ موردی: شهرستان محمود‌آباد)  Full Paper.Pdf    دانلود : 211
  علیرضا دربان آستانه ; محمدرضا رضوانی ; صابر صدیقی 127-143
  بازدید: 320
  پیامدهای تعارض مالکیت بر بهره برداری از اراضی کشاورزی (مطالعة موردی: بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)  Full Paper.Pdf    دانلود : 119
  جعفر توكلی ; جواد دامن‌باغ 145-161
  بازدید: 140
  تحلیل زمینه ها و علل به‌کارگیری کودکان در فعّالیت های کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)  Full Paper.Pdf    دانلود : 247
  فرانک کرمیان ; علی اصغر میرک زاده ; کیومرث زرافشانی 163-178
  بازدید: 405
  تحلیل و بررسی اثرات سرمایه گذاری بر توانمند سازی و رفاه خانوارهای روستایی (مطالعة موردی: دهستان ملاوی شهرستان پل‌دختر)  Full Paper.Pdf    دانلود : 500
  جواد بذرافشان ; مهرشاد طولابی نژاد 179-195
  بازدید: 378
  روند، زمینه‌ها و میزان سرمایه‌گذاری مورد انتظار در راستای زیرساخت‌ها و اماکن مورد نیاز توسعۀ گردشگری روستایی توسّط گروه‌های مرتبط در استان تهران  Full Paper.Pdf    دانلود : 288
  فریده عظیمی ; سامول آوتسیان 197-214
  بازدید: 231
  شناسایی و اولویت بندی عوامل رکود صنایع دستی بلوچ (مطالعة موردی: نواحی روستایی شهرستان قصرقند)  Full Paper.Pdf    دانلود : 206
  ابوذر پایدار 215-229
  بازدید: 192