نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • علمی- پژوهشی

 • سازوکارهای مؤثّر بر مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی ترویجی در شهرستان اصفهان  Full Paper.Pdf    دانلود : 482
  سید مهدی میردامادی ; مصطفی تیموری ; محمود تیموری ; محمد ابراهیم مصطفایی 1-13
  بازدید: 344
  تحلیل ردپای بوم‌شناختی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: روستای وشنوه- شهرستان قم)  Full Paper.Pdf    دانلود : 431
  فرهاد عزیز پور ; هادی قراگوزلو ; شهاب الدین عیسی لو 15-27
  بازدید: 424
  واکاوی ناامنی غذایی و برخی عوامل مؤثّر بر آن در زنان روستایی سرپرست خانوار شهرستان اسلام آباد غرب  Full Paper.Pdf    دانلود : 432
  کریم نادری مهدیی ; سارا جلیلیان 29-45
  بازدید: 301
  ارزیابی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعۀ کارآفرینی روستاهای پیرامونی (مطالعۀ موردی: منطقۀ قره پشتلو- شهرستان زنجان)  Full Paper.Pdf    دانلود : 4406
  علی عبدالهی ; محمد جواد عباسی 47-62
  بازدید: 2636
  تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهای صنعتی روستاهای اطراف شهرستان همدان  Full Paper.Pdf    دانلود : 263
  زهرا غروی ; حشمت اله سعدی ; حمید بلالی ; رضا موحدی 63-77
  بازدید: 397
  عوامل مؤثّر بر توسعۀ کسب‌وکار صنایع‌دستی (مطالعة موردی: کلاش، گیوۀ‌ کردستان)  Full Paper.Pdf    دانلود : 352
  فروغ الصباح شجاع نوری ; معصومه جمالی ; نیکو شجاع نوری ; فرزانه هنربخش ; مرتضی اکبری 79-94
  بازدید: 227
  بررسی تأثیر تفکر استراتژیک و سرمایۀ اجتماعی بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در بین جوانان روستایی (مطالعة موردی: شهرستان کنگاور)  Full Paper.Pdf    دانلود : 473
  وحید علی آبادی ; پوریا عطائی ; رضا موحدی 95-110
  بازدید: 725
  تحلیل چالش‌های توسعۀ گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان بینالود)  Full Paper.Pdf    دانلود : 408
  حدیث کامرانی فر ; مریم قاسمی ; سلمان حیاتی 111-130
  بازدید: 243
  ارزیابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستاییان با بهره‌ گیری از مدل کانو (مطالعۀ موردی: روستای سیاه اسطلخ- شهرستان رشت)  Full Paper.Pdf    دانلود : 398
  عیسی پوررمضان ; مریم علینقی‌پور ; ابراهیم توفیق‌جو 131-146
  بازدید: 469
  بررسی رابطۀ شاخص های سرمایۀ ‌اجتماعی و پایداری توسعۀ نواحی مرزی (مطالعۀ موردی: دهستان حومۀ غربی شهرستان سوسنگرد)  Full Paper.Pdf    دانلود : 362
  عبدالرضا رکن الدین افتخاری ; سید رضا حسینی کهنوج ; صادق مختاری چلچه ; یعقوب اسفرم 147-160
  بازدید: 1971
  ارزیابی تغییرات کاربری اراضی زراعی با استفاده از سامانۀ اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: روستای دستجرده-شهرستان طارم)  Full Paper.Pdf    دانلود : 361
  میرستار صدر موسوی ; اکبر حسین زاده ; سمیرا مرادی مفرد ; محمدکاظم جمشیدی 161-175
  بازدید: 366
  تحلیل معیارهای شناسایی روستای خوب از دیدگاه کارشناسان و مدیران روستایی در شهرستان بناب  Full Paper.Pdf    دانلود : 411
  علی اکبر عنابستانی ; فخری صادقی ; لیلا قسمتی 177-194
  بازدید: 383
  واکاوی تأثیر ساختار اقتصادی محصولات زراعی بر پیوندهای روستا ـ شهری (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستان دزفول)  Full Paper.Pdf    دانلود : 402
  مصطفی طالشی ; ریحانه سلطانی مقدس ; سیدرامین غفاری ; عصمت کرمی فر 195-212
  بازدید: 237