نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی- پژوهشی

 • ادراک ساکنان محلّی از نقش گردشگری در تغییرات اجتماعی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان)  Full Paper.Pdf    دانلود : 1159
  سید مجتبی محمودزاده ; شیما بذرافشان 1-15
  بازدید: 560
  ارزیابی آسیب پذیری سکونت گاه های حاشیه ای و غیر رسمی در برابر زلزله (مطالعه موردی: حاشیۀ شهر مشهد)  Full Paper.Pdf    دانلود : 1231
  ژیلا کلالی مقدم 17-40
  بازدید: 728
  سنجش و ارزیابی چرخۀ حیات گردشگری پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: بررسی تطبیقی روستاهای واقع در محورهای گردشگری استان های تهران و البرز)  Full Paper.Pdf    دانلود : 1450
  ارسطو یاری حصار ; وکیل حیدری ساربان 41-56
  بازدید: 334
  مکان‌یابی محل دفع پسماندهای روستایی با استفاده از تلفیق مدل تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS (مطالعۀ موردی: شهرستان شهرکرد)  Full Paper.Pdf    دانلود : 1184
  مسعود صفایی پور ; صادق مختاری چلچه ; سیدرضا حسینی ; اسماعیل سلیمانی راد 57-75
  بازدید: 495
  سنجش درجۀ توسعۀ کشاورزی (زیر بخش زراعت) مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان دشتروم شهرستان بویراحمد)  Full Paper.Pdf    دانلود : 1090
  صالح شاهرخی ساردو ; شهاب میرزایی ; موسی محمودی برام ; بهروز حسن پور 77-94
  بازدید: 273
  سنجش و تحلیل شاخص‌های سلامت در مناطق روستایی اسکان عشایری (مطالعۀ موردی: مناطق اسکان عشایری استان‌های فارس و اصفهان)  Full Paper.Pdf    دانلود : 1128
  امین دهقانی 95-109
  بازدید: 256
  کاربرد مدل DRASTIC در مکان یابی محل دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کارون)  Full Paper.Pdf    دانلود : 942
  مرتضی نعمتی ; محمود عبیات ; حسن دانشیان 111-126
  بازدید: 476
  طراحی الگوی مشارکت بخش‌های دولتی، خصوصی، بهره‌برداران و تشکل‌هاجهت تحقق توسعۀ پایدار کشاورزی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان بویراحمد)  Full Paper.Pdf    دانلود : 666
  خضری مجید ; مهدی نوری پور ; پیمان فلسفی 127-146
  بازدید: 327
  بررسی تأثیر پروژه‌های یکپارچه‌سازی اراضی بر پایداری کشاورزی (مطالعۀ موردی: دشت هراز در استان مازندران)  Full Paper.Pdf    دانلود : 1076
  غلامحسین عبدالله زاده ; مهدیه چنگیزی ; محمد شریف شریف زاده 147-162
  بازدید: 377
  تحلیل عوامل موثر بر رفتار روستاییان در بکارگیری خدمات آموزشی در استان گیلان  Full Paper.Pdf    دانلود : 1054
  سیدهدایت اله نوری ; سیدجابر علویون 163-176
  بازدید: 418
  بررسی عناصر فضایی- کالبدی تأثیر گذار بر مسکن روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دیزباد بالا، فریزی و آیدلیک)  Full Paper.Pdf    دانلود : 1160
  اباصلت عسکری رابری ; شهاب عباس زاده ; علی اصغر آبرون 177-193
  بازدید: 562
  واکاوی فرصت ها و چالش های فراروی ایجاد دهکدۀ شهری در راستای تحقق سکونتگاه‌های روستایی پایدار (مطالعۀ موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود)  Full Paper.Pdf    دانلود : 775
  علی اکبر عنابستانی ; محمدرضا عباس زاده ; زینب وصال 195-210
  بازدید: 314
  مطالعۀ تطبیقی روش های چند شاخصه جهت اولویت بندی استقرار مراکز ICT (مطالعۀ موردی: بخش فورگ شهرستان داراب)  Full Paper.Pdf    دانلود : 961
  علی شکور 211-224
  بازدید: 198