نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی- پژوهشی

 • جلد نشریه  Cover.pdf    دانلود : 688
  مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی
  بازدید: 166
  شناسه نشریه  Persian.pdf    دانلود : 1870 English.pdf    دانلود : 1619
  مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی
  بازدید: 149
  شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان جیرفت)  Persian.pdf    دانلود : 3719 English.pdf    دانلود : 3028
  احمد تقدیسی ; حمیدرضا وارثی ; مهدی احمدیان ; حمید عسگری 1-14
  بازدید: 702
  تحلیل علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: قلعه خیابان مشهد)  Persian.pdf    دانلود : 2809 English.pdf    دانلود : 2386
  مریم شریفی ; جعفر جوان ; حمید شایان ; محمدرحیم رهنما 15-28
  بازدید: 381
  بررسی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت صنایع روستایی در اشتغال زایی (مطالعه موردی: استان اصفهان)  Persian.pdf    دانلود : 2492 English.pdf    دانلود : 2372
  سیامک شهابی ; اصغر صالحی ; محمود سیف الهی 29-40
  بازدید: 438
  بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دشت سهل آباد)  persian. pdf    دانلود : 2990 English.pdf    دانلود : 2815
  حسن افراخته ; محمد حجی پور ; احمد رومیانی 41-55
  بازدید: 613
  تعیین‌کننده‌های اجتماعی درون‌سازمانی مشارکت کشاورزان در تعاونی ‌های تولید روستایی شهرستان بویراحمد  Persian.pdf    دانلود : 2366 English.pdf    دانلود : 2409
  شهاب میرزایی ; بهروز حسن پور ; صالح شاهرخی ساردو ; فرزاد کریمی 57-67
  بازدید: 232
  تحلیل نقش ویژگی‌های مهارتی مدیران محلی در توسعه روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان ایلام)  Persian.pdf    دانلود : 2463 English.pdf    دانلود : 2370
  قدیر فیروزنیا ; رویا تیموریان 69-83
  بازدید: 414
  بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی‌های زیست‌محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان جاغرق در شهرستان بینالود)  Persian.pdf    دانلود : 2519 English.pdf    دانلود : 3292
  علیرضا خواجه شاهکوهی ; علی اکبر نجفی کانی ; زینب وصال 85-95
  بازدید: 576
  ارزیابی آسیب پذیری روستاها از خطر زلزله مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مرند  Persian.pdf    دانلود : 3134 English.pdf    دانلود : 2379
  محمد ظاهری ; محسن آقایاری هیر ; کلثوم ذاکری میاب 97-111
  بازدید: 884
  بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی (نمونه موردی: مناطق روستایی شهرستان رشت)  Persian.pdf    دانلود : 3222 English.pdf    دانلود : 2892
  ژیلا کلالی مقدم 113-132
  بازدید: 1217
  ارزیابی و تحلیل کیفیت مسکن در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان کنویست شهرستان مشهد)  Persian.pdf    دانلود : 2610 English.pdf    دانلود : 2581
  حمداله سجاسی قیداری ; طاهره صادقلو ; حمیده محمودی 133-148
  بازدید: 592
  اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی با بهره‌گیری از روش دلفی (مطالعه موردی شهرستان همدان)  Persian.pdf    دانلود : 2928 English.pdf    دانلود : 2505
  حمید بلالی ; حشمت‌ا... سعدی ; سارا قزوینه 149-159
  بازدید: 445
  شناسایی موانع و مشکلات توسعه گردشگری در نواحی روستایی هدف گردشگری غرب شهرستان مریوان  Persian.pdf    دانلود : 3332 English.pdf    دانلود : 2617
  حسین فراهانی ; سوران منوچهری 161-172
  بازدید: 686
  تحلیل عاملی متغیرهای مؤثر بر رضایت شغلی مدیران دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در استان گیلان  Persian.pdf    دانلود : 2514 English.pdf    دانلود : 2389
  سیداسکندر صیدایی ; سیدجابر علویون 173-183
  بازدید: 565