نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی- پژوهشی

 • جلد نشریه  Cover.pdf    دانلود : 1134
  مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی
  بازدید: 326
  شناسه نشریه  Persian.pdf    دانلود : 993 English.pdf    دانلود : 1743
  مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی
  بازدید: 332
  کارآفرینی روستایی و تعیین عوامل مؤثر بر آن (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان مینودشت)  Persian.pdf    دانلود : 4137 English.pdf    دانلود : 4464
  رمضان طوسی ; علیرضا جمشیدی ; احمد تقدیسی 1-11
  بازدید: 682
  ارزیابی کیفیت محیط زندگی درنواحی روستایی از دیدگاه ساکنان (مطالعة موردی: دهستان میاندة شهرستان فسا)  Persian.pdf    دانلود : 3612 English.pdf    دانلود : 3112
  حمید برقی ; حمزه رحیمی ; محمدرضا بسحاق ; محمد نوری 13-24
  بازدید: 578
  ارزیابی الگوی روابط ارگانیک و غیرارگانیک روستایی- شهری در روستاهای پیراشهری (مطالعة موردی: روستاهای پیرامون شهر بابل)  Persian.pdf    دانلود : 2541 English.pdf    دانلود : 2826
  لیلا مهدی پور روشن ; مهدی پورطاهری ; عبدالرضا رکن الدین افتخاری ; الهه انزایی 25-36
  بازدید: 665
  شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی – ترویجی مراکز خدمات جهاد ‏کشاورزی (مطالعة موردی: شهرستان آمل)  Persian.pdf    دانلود : 2215 English.pdf    دانلود : 3106
  امیر احمدپور ; مستانه علیزاده ; هادی مومنی هلالی 37-49
  بازدید: 579
  تتحلیل وضیعت بهداشت مسکن روستاهای جنگلی- کوهستانی و عوامل مؤثر بر آن در بخش بندپی شرقی شهرستان بابل  Persian.pdf    دانلود : 1863 English.pdf    دانلود : 2371
  مجتبی قدیری معصوم ; ناصر علیقلی زاده فیروزجایی ; مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی 51-63
  بازدید: 527
  سنجش و ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان خدابنده  Persian.pdf    دانلود : 3803 English.pdf    دانلود : 2444
  محمدامین خراسانی ; مهدی حاجیلو ; زینب ولی‌زاده 65-78
  بازدید: 746
  تحلیل اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت  Persian.pdf    دانلود : 2332 English.pdf    دانلود : 2483
  مریم علینقی پور ; عیسی پوررمضان 79-92
  بازدید: 995
  نقش مدیریت در توسعة جوامع روستایی برای مقابله با مخاطرات زلزله (مطالعة موردی: دهستان زاغة شهرستان خرم آباد)  Persian.pdf    دانلود : 3181 English.pdf    دانلود : 3195
  احمد رومیانی ; جمشید عینالی ; حیدر صالحی میشانی 93-106
  بازدید: 331
  بررسی توانمندی زنان روستایی در بهبود امنیت غذایی خانوار در شهرستان دیواندره  Persian.pdf    دانلود : 3718 English.pdf    دانلود : 2596
  مسلم سواری ; حسین شعبانعلی فمی ; ژیلا دانشور عامری 107-121
  بازدید: 780
  بررسی جایگاه درآمد‌های محلی در تأمین بودجه سالانة دهیاری‌ها و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)  Persian.pdf    دانلود : 1986 English.pdf    دانلود : 2377
  علی اکبر عنابستانی ; علی قربانی 123-135
  بازدید: 525