نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی- پژوهشی

 • جلد نشریه  Cover    دانلود : 1798
  مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی
  بازدید: 441
  شناسه نشریه  persian.pdf    دانلود : 3871 English.pdf    دانلود : 3446
  مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی
  بازدید: 415
  بررسی متغیرهای تمایل به دریافت وام،جهت مقاوم سازی مساکن روستایی دربرابر زلزله (مطالعة موردی: بخش آباده‌طشک واقع در شهرستان نی‌ریز)  persian.pdf    دانلود : 3435 English.pdf    دانلود : 3401
  علی حاجی نژاد ; علی عسگری ; جعفر قادری ; معصومه زارعی 1-10
  بازدید: 714
  ععوامل مؤثر بر دانش کشاورزان گندمکار استان اردبیل در زمینة مدیریت خاک زراعی  persian.pdf    دانلود : 5145 English.pdf    دانلود : 3226
  وکیل حیدری ساربان 11-23
  بازدید: 528
  مکان یابی دهکدة گردشگری در ساحل سد مهاباد با بهره‌گیری از تکنیک‌های GIS، AHP و SWOT  persian.pdf    دانلود : 4595 English.pdf    دانلود : 5189
  نصرت مرادی ; مامند خوش نظر ; آزاد آریان پور ; مهدی صفری نامیوندی 25-38
  بازدید: 1204
  اارزیابی اثر مهارت‌های مدیریتی بر بهره‌وری مرغداری‌های تخم‌گذار استان اصفهان  persian.pdf    دانلود : 5290 English.pdf    دانلود : 2570
  امیرمظفر امینی ; علی یوسفی ; سودابه سرایی ; مریم نظری پور 39-50
  بازدید: 751
  ککارکرد تلفیقی دانش بومی و نوین و نقش آن در توسعة روستایی (مطالعة موردی: نواحی روستایی شهرستان بیرجند)  persian.pdf    دانلود : 4016 English.pdf    دانلود : 3569
  محمود مرادی 51-61
  بازدید: 954
  تحلیل موانع رفتاری باغداران برای شرکت در برنامه‌های آموزشی و ترویجی در استان آذربایجان غربی  persian.pdf    دانلود : 3908 English.pdf    دانلود : 3805
  مرتضی اکبری ; علی اسدی ; عبدالمطلب رضایی ; ضرغام عبدالهی پور 63-75
  بازدید: 549
  ببررسی و تحلیل سطح توسعة زیرساختی- خدماتی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت  persian.pdf    دانلود : 4224 English.pdf    دانلود : 3625
  جعفر توکلی ; علی‌اصغر میرك زاده ; مراد ابراهیمی 75-84
  بازدید: 685
  فراتحلیلی بر مطالعات گردشگری روستایی در ایران: پژوهشی درچارچوب روش شناسی کیو  persian.pdf    دانلود : 3985 English.pdf    دانلود : 3757
  ناصر بیات ; سیدعلی بدری ; محمدرضا رضوانی ; حسنعلی فرجی سبکبار 85-99
  بازدید: 940
  بتحلیل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای کشت گلخانه‌ای در توسعة کارآفرینی و اشتغال‌زایی روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان پاکدشت)  persian.pdf    دانلود : 7475 English.pdf    دانلود : 4439
  هدایت الله درویشی ; معصومه پازکی ; حجت الله صادقی ; مریم بیرانوندزاده 101-114
  بازدید: 867
  ببررسی اثرات حضور گردشگران مذهبی بر توسعة سکونتگاه‌های روستایی از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب ـ شهرستان خوشاب)  persian.pdf    دانلود : 3629 English.pdf    دانلود : 4335
  زهرا عنابستانی ; آزیتا رجبی 115-127
  بازدید: 938