نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی- پژوهشی

 • جلد نشریه  Cover.Pdf    دانلود : 3379
  مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی
  بازدید: 558
  شناسه نشریه  Persian.Pdf    دانلود : 4871 English.pdf    دانلود : 4534
  مجله پژوهش وبرنامه ریزی روستایی
  بازدید: 502
  آسیب شناسی اثرات توسعة مشاغل خانگی در مناطق روستایی (مطالعة موردی: روستاهای بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه)  Persian.Pdf    دانلود : 5602 English.pdf    دانلود : 5202
  محمود رضا میرلطفی ; سید امیر محمد علوی زاده ; یوسف بدخش 1-11
  بازدید: 1345
  اولویت بندی سطح کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی(مطالعة موردی: روستاهای با پتانسیل گردشگری روددره‌ای استان تهران)  Persian.Pdf    دانلود : 5671 English.pdf    دانلود : 5163
  حمدالله سجاسی قیداری ; عبدالرضا رکن الدین افتخاری ; مهدی پورطاهری 13-27
  بازدید: 1247
  ارزیابی جابه جایی سکونتگاه های روستایی پس از زلزله(نمونة موردی: اسطلخ کوه بعد از زلزلة سال ۱۳۶۹ در گیلان- زنجان)  Persian.Pdf    دانلود : 5195 English.pdf    دانلود : 5138
  سیما سلیمان زاده ; مریم مهدویه ; محسن سرتیپی پور 29-42
  بازدید: 1095
  تحلیل توانمندی اقتصادی روستاییان و تعیین‌کننده‌های آن (مطالعه موردی: شالیکاران شهرستان رشت)  Persian.Pdf    دانلود : 5467 English.pdf    دانلود : 4520
  مهدی خیاطی ; موسی اعظمی 43-55
  بازدید: 948
  تحلیل آثار تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود)  Persian.Pdf    دانلود : 6663 English.pdf    دانلود : 5208
  علی اکبر عنابستانی 57-68
  بازدید: 1292
  بررسی تأثیر گردشگری در توسعة پایدار نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان دوهزار، شهرستان تنکابن)  Persian.Pdf    دانلود : 6243 English.pdf    دانلود : 5252
  صادق صالحی ; زهرا حیدری ; هادی کریمی 69-82
  بازدید: 1726
  سناریوهای آینده سکونتگاههای روستایی ایران  Persian.Pdf    دانلود : 6129 English.pdf    دانلود : 5377
  علی اکبر تقیلو 83-96
  بازدید: 1159
  ارزیابی نقش گردشگری خانه‌های دوم در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی(مطالعة موردی: دهستان حصار ولیعصر در شهرستان آوج)  Persian.Pdf    دانلود : 5935 English.pdf    دانلود : 5541
  جمشید عینالی 97-107
  بازدید: 1478
  شناسایی و تحلیل مؤلفه های مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان ساری)  Persian.Pdf    دانلود : 5421 English.pdf    دانلود : 5588
  امیر احمدپور ; اسماعیل علوی 109-120
  بازدید: 1192
  بررسی امکان پذیری تأمین سوخت روستاهای کشور ازطریق بیوگاز حاصل از فضولات دامی  Persian.Pdf    دانلود : 5740 English.pdf    دانلود : 4673
  فرزانه قائمی ; حسین صادقی 121-134
  بازدید: 830