نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی- پژوهشی

 • بررسی و ارزیابی سرمایة اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین روستاییان (مطالعة موردی: منطقة اورامانات استان کرمانشاه)  Persian.Pdf    دانلود : 3741 English.Pdf    دانلود : 4159
  وحید ریاحی ; علیرضا جمشیدی ; داود جمینی ; رامین چراغی 1-24
  بازدید: 996
  تحلیل و ارزیابی شاخص ها و عوامل پایداری مسکن روستایی (مطالعة موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر)  Persian.Pdf    دانلود : 3386 English.Pdf    دانلود : 4009
  محمدرضا بسحاق ; اسماعیل سالاروند ; سید اسکندر صیدائی 25-47
  بازدید: 1318
  تحلیلی بر درجة توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان مرودشت با استفاده از مدل موریس و ضریب اختلاف  Persian.Pdf    دانلود : 3330 English.Pdf    دانلود : 3808
  علی شکور ; علی شمس الدینی ; اعظم زارع ; فضل اله کریمی 49-74
  بازدید: 1078
  ارزیابی تأثیر برنامه های ترویجی بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی (مطالعة موردی: دهستان استرآباد شمالی شهرستان گرگان)  Persian.Pdf    دانلود : 3712 English.Pdf    دانلود : 3967
  حمید برقی ; رقیه تازیکی ; رمضان طوسی 75-91
  بازدید: 1049
  راهبرد توسعه روستایی درایران,تحلیل دیدگاهها  Persian.Pdf    دانلود : 3776 English.Pdf    دانلود : 3880
  سید هدایت اله نوری ; محمدعلی احمدی شاپورآبادی 93-123
  بازدید: 1606
  شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (مطالعة موردی: شهرستان مرودشت)  Persian.Pdf    دانلود : 3500 English.Pdf    دانلود : 3792
  مهدی احمدیان ; یوسف قنبری ; بیتا اصلانی سنگده ; حسین عزیزی 125-152
  بازدید: 895
  تحلیلی بر خشکسالی و اثرات آن بر اقتصاد کشاورزی و مهاجرتهای روستایی (مطالعة موردی: شهرستان ابرکوه طی دورة ۱۳۸۴-۱۳۷۵)  Persian.Pdf    دانلود : 3761 English.Pdf    دانلود : 3955
  حجت رضایی ; بهروز محمدی یگانه 153-177
  بازدید: 1439
  بازخوانی تجربیات برنامه‎ریزی سکونتگاه‎های روستاییِ در معرض خطر، با نگاهی به طرح جابه جایی روستای صفی آباد مینودشت  Persian.Pdf    دانلود : 3672 English.Pdf    دانلود : 4202
  حمید جلالیان ; رضا سلیمانگلی ; علی طورانی 179-211
  بازدید: 861
  پیامدهای کالبدی – فضایی مشارکت روستاییان در اجرای طرح های توسعة روستایی، با تأکید بر طرح های عمرانی دولت (مطالعة موردی: دهستان کوهدشت جنوبی شهرستان کوهدشت)  Persian.Pdf    دانلود : 3212 English.Pdf    دانلود : 3717
  هدایت اله درویشی ; فرهاد عزیزپور ; عبدالرضا رحمانی فضلی ; مریم بیرانوندزاده 213-231
  بازدید: 898
  ارزیابی اثرات استقرار واحدهای صنعتی بر اقتصاد روستایی (مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد، استان فارس)  Persian.Pdf    دانلود : 3831 English.Pdf    دانلود : 4117
  جواد بذرافشان ; سمیه رضایی ; محمدرضا منصوری دانشور 233-258
  بازدید: 787
  تحلیل نگرش زنان روستایی شهرستان دیواندره نسبت به اشتغال در بخش صنایع دستی  Persian.Pdf    دانلود : 1607 English.Pdf    دانلود : 4126
  مسلم سواری ; مرتضی مخلص‌آبادی فراهانی ; صمد ساکی ; حسین شعبانعلی فمی 259-286
  بازدید: 806
  نقش تنش روانی زنان در توزیع فضایی ناپایداری اقتصادی- اجتماعی روستاها (مطالعة موردی: بخش مانه، شهرستان مانه و سملقان، استان خراسان شمالی)  Persian.Pdf    دانلود : 3126 English.Pdf    دانلود : 3560
  سمیرا محمودی ; عبدالرضا رکن الدین افتخاری ; مهدی پورطاهری 287-310
  بازدید: 682
  کاربرد ترکیب الگوریتم خوشه بندی و الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در سطح بندی توسعه یافتگی مناطق روستایی (مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان بویراحمد)  Persian.Pdf    دانلود : 3172 English.Pdf    دانلود : 3838
  فرزاد کریمی ; مصطفی احمدوند ; زهرا توکلی تبار ; شهاب میرزایی 311-334
  بازدید: 1682