نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی- پژوهشی

 • توسعة کارآفرینی روستایی با تأکید بر نهادهای محلی ( مطالعه موردی؛ بهاباد، استان‌یزد)  Persian.Pdf    دانلود : 3980 English.Pdf    دانلود : 5015
  سیدسعید هاشمی ; سیاوش امینی ; سیدحسن مطیعی لنگردوی ; مجتبی قدیری معصوم ; محمدرضا رضوانی 1-26
  بازدید: 1720
  ارزیابی و رتبه بندی میزان توسعه یافتگی مناطق روستایی، با استفاده از تکنیک های تصمیم-گیری چندشاخصه(مطالعة موردی: دهستان های شهرستان ساری)  Persian.Pdf    دانلود : 4042 English.Pdf    دانلود : 4883
  عزت الله اصغری زاده ; محسن ذبیحی جامخانه 27-48
  بازدید: 1622
  ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی استان ایلام (مطالعة موردی: دهستان کارزان)  Persian.Pdf    دانلود : 4232 English.Pdf    دانلود : 5107
  یونس آزادی ; احمد تقدیسی ; علیرضا جمشیدی ; داود جمینی 49-71
  بازدید: 1465
  سنجش و ارزیابی شاخص کیفیت زندگی در مناطق روستایی (مطالعة موردی: دهستان میانده، شهرستان فسا)ردی: دهستان میانده شهرستان فسا )  Persian.Pdf    دانلود : 3982 English.Pdf    دانلود : 4846
  یوسف قنبری ; حمزه رحیمی ; مهدی احمدیان 73-95
  بازدید: 1328
  ارزیابی انتشار فضایی و عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی بین‌المللی زعفران در افغانستان  Persian.Pdf    دانلود : 3158 English.Pdf    دانلود : 5591
  محمود رضا میرلطفی ; سید امیر محمد علوی زاده ; نیما صفرپور 97-113
  بازدید: 1280
  بربررسی علل مهاجرت های روستا ـ شهری در بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان  Persian.Pdf    دانلود : 3299 English.Pdf    دانلود : 4822
  حمید شایان ; سید هادی کهنه پوشی 115-141
  بازدید: 1243
  تحلیلی بر ادغام آبادی ها در ساختار کالبدی- فضایی شهرها (نمونة موردی: مشهد مقدس)  Persian.Pdf    دانلود : 3551 English.Pdf    دانلود : 4964
  محمد علی احمدیان ; مریم قاسمی 143-168
  بازدید: 991
  ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های هادی از دیدگاه روستاییان (نمونة موردی: دهستان های میلاس و سردشتِ شهرستان لردگان)  Persian.Pdf    دانلود : 3843 English.Pdf    دانلود : 4893
  سجاد درست ; عباس امینی ; اسکندر صیدائی ; حمید برقی 169-186
  بازدید: 1633
  بررسی ارتباط بین خشکسالی اقلیمی و مکان گزینی روستاها (مطالعة موردی: استان زنجان)  Persian.Pdf    دانلود : 3515 English.Pdf    دانلود : 4287
  محمد غلامی غلامی ; یاسر حکیم دوست ; موسی رستگار 187-209
  بازدید: 1350
  اارزیابی اثرات بازار هفتگی ملکان بر پایداری اقتصادی نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی، شهرستان میاندوآب)  Persian.Pdf    دانلود : 3754 English.Pdf    دانلود : 5068
  حسین فراهانی ; محمد ولایی ; زکیه رسولی نیا 211-232
  بازدید: 1169
  مکان یابی با هدف توسعة مناسب بافت فیزیکی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان خواف)  Persian.Pdf    دانلود : 3364 English.Pdf    دانلود : 5396
  علی اکبر عنابستانی ; مهدی جوانشیری 233-256
  بازدید: 1102
  شناخت و تحلیل علل ناکارآمدی مدیریت روستایی از دیدگاه مردم محلی (مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان آران وبیدگل)  Persian.Pdf    دانلود : 3986 English.Pdf    دانلود : 4585
  حسنعلی فرجی سبکبار ; ناصر بیات ; محمد جواد قصابی 257-280
  بازدید: 1465