براساس آخرین تصمیم نشریه Journal of Rural and Research Planning به اطلاع کلیه پژوهشگران و محققین می‌رساند که به دلیل انتشار نشریه به زبان انگلیسی و جهت مساعدت به نویسندگان فارسی زبان برای ترجمه مقاله بعد از ارزیابی علمی توسط نشریه، فعلا نشریه هزینه‌ای جهت چاپ مقالات از نویسندگان دریافت نخواهد کرد.